Kontakt i dobishëm

Ne kemi renditur për ju adresat më të rëndësishme në Zvicër që mund t’ju ndihmojnë të mbështesni adoleshentin tuaj. Këto janë renditur sipas çështjeve dhe më pas sipas kantoneve.