Çfarë po kalon adoleshenti im ? Si mund ta kuptojmë njëri – tjetrin dhe të krijojmë dialog ? Jemi dakord ? Për mua është e rëndësishme të mbetesh një prind i besueshëm ! Do të doja të vendosja rregulla, të vendosja kufizime dhe të mësoja si të përballesha me krizat.